Organisatie

De snelle evoluties die zich voltrekken in de huidige bedrijfswereld versterken de nood aan opleiding en bijscholing van de werknemers. Er worden daarom tal van opleidingen aangeboden om aan deze behoefte tegemoet te komen. Een opleiding moet echter niet enkel tegemoet komen aan een behoefte, ze moet deze behoefte vervullen en zelfs nog een toegevoegde waarde bieden.

Binnen TECAD O&O BV is een concept uitgebouwd, dat zowel de opleidingsbehoefte vervult als de toegevoegde waarde biedt. In deze website hebben we getracht dit concept toe te lichten. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, of wil u de mogelijkheden binnen uw bedrijf met ons bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Doel

TECAD O&O BV geeft technische adviezen aan productiebedrijven.
Steunend op een stevig gefundeerde technische kennis, aangevuld met een jarenlange ervaring, worden problemen aan installaties en machines geanalyseerd. Vertrekkende van deze analyse worden voorstellen geformuleerd om de installatie of het gebruik ervan aan te passen of bij te sturen.

De filosofie die hierbij steeds gehanteerd wordt is de volgende:

Een machine of proces optimaliseren kan enkel door ervan uit te gaan dat de ontwerper overtuigd was van de kwaliteiten van zijn ontwerp. Je moet hem enkel helpen om het nog beter te doen.

Methode

Hulpmiddelen bij de analyse zijn onder andere:

  • Observaties
  • Bestaande storings- en productierapportages
  • Tijdelijke, probleem-specifieke inventarisaties en rapportages
  • Bestaande werkinstructies
  • Interviews van operators
  • Tijdstudies

Oplossing

De voorstellen die geformuleerd worden na de analyse, worden in principe besproken met de technische dienst of engineeringsafdeling van het productiebedrijf en indien nodig met de ontwerper of leverancier van de installatie. De uitvoering gebeurt volledig onder beheer van de klant. TECAD O&O BV zal indien nodig de aanpassingen opvolgen en eventueel bijsturen.

Aanvulling

In een groot aantal gevallen echter, blijken de problemen met een installatie hun oorsprong te vinden in het niet-comforme gebruik van de machines.
Dit kan een gevolg zijn van:

  • de gewijzigde productieparameters, welke wijzigingen onvoldoende ondersteund werden met instructies en opleiding.
  • een onvoldoende opleiding van nieuwe medewerkers, welke een aantal handelingen overgenomen hebben van hun collega's, zonder inzicht te hebben in het doel van deze handelingen.

Na de analyse van een productieproces zijn de oorzaken en hun gevolgen bekend, waardoor ook de noodzakelijke informatie voor het strueren van de operators voorhanden is. De stap naar het samenstellen van een nieuwe of aangepaste bedienings- en onderhoudsinstructie is dan ook klein, maar logisch.

Borging

Een goede installatie, een goede werkinstructie, een gemotiveerde operator die de werkinstructie kent en toepast, ... Het zou de sleutel tot succes moeten zijn.

In de praktijk zien we echter dat productieprocessen evolueren, de taken worden gediversifieerd, nieuwe technieken verschijnen, ... en de operator blijft dezelfde waardoor het succes na verloop van tijd niet meer verzekerd is.

TECAD O&O BV heeft daarom een uitgebreid cursusaanbod samengesteld over een brede waaier van technieken en productieprocessen. Het doel van dit cursusaanbod is de operator een stevige basis te geven, zodat hij de evoluties sneller kan volgen en gepast kan reageren op afwijkende omstandigheden (storingen, pannes, speciale product-series, ...). Deze basiskennis helpt de operator mee te evolueren met de wijzigende omstandigheden, zodat de inspanningen die geleverd werden om een productieproces optimaal te laten verlopen, geborgd worden.

© TECAD O&O BV